Jak odzyskać dług od zagranicznych kontrahentów?

Otwarcie europejskich granic sprawiło, że coraz więcej polskich form decyduje się na podjęcie współpracy z zagranicznymi kontrahentami, szczególnie w ostatnich latach z tymi działającymi we Włoszech. Choć większości firm taka współpraca się opłaca, to jednak niestety zdarzają się sytuacje w których kontrahent jest niewypłacalny. Jak wygląda windykacja należności we Włoszech?

Odzyskiwanie należności Włochy

Choć przedsiębiorcy polscy coraz chętniej współpracują z zagranicznymi kontrahentami. Niestety, w przypadku niepowodzeń większość z nich nie ma zupełnie pojęcia o tym, jakie kroki musi podjąć w celu odzyskania należności. Od wszczęcia postępowania odstraszają nie tylko teoretyczne wysokie koszty jego przeprowadzenia, ale również brak znajomości międzynarodowego prawa, w szczególności tego, z którego pochodzi dłużnik. Skuteczna windykacja włochy bardzo często wymaga zastosowania zasad związanych z europejskim nakazem zapłaty.

Europejski nakaz zapłaty

Windykacja należności we Włoszech wbrew pozorom nie jest aż tak skomplikowana, jakby się to mogło z pozoru wydawać, pod warunkiem jednak, że strona wobec której dług został zaciągnięty zna odpowiednie przepisy. Windykacja Włochy najskuteczniej przeprowadzana może być przy pomocy europejskiego nakazu zapłaty, uregulowanego poprzez rozporządzenie nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady. Z założenia nakaz ten ma nie tylko ułatwiać i przyspieszać, ale również ograniczać na tyle na ile jest to możliwe koszty wiążące się z odzyskaniem należności od włoskiego kontrahenta.

Jak w praktyce odzyskać dług od włoskiego kontrahenta?

Pierwszym krokiem na drodze do odzyskania należności jest złożenie wniosku w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika bądź zgodnym z adresem głównej siedziby (dotyczy to przypadków, w których dłużnikiem jest spółka akcyjna bądź osoba prawna). Dopiero po wpłynięciu pozwu rozpoczyna się postępowanie mające na celu odzyskanie należności. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że będzie on podlegał rozpatrzeniu wyłącznie w momencie, w którym będzie zawierał wszystkie niezbędne informacje dotyczące zarówno dłużnika, jak i strony próbującej odzyskać należność. Przy podjęciu odpowiednich kroków prawnych i znajomości międzynarodowych przepisów, odzyskiwanie należności Włochy nie powinno stanowić trudnego i czasochłonnego zadania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *