Zastosowanie noty korygującej

Z notą korygującą spotkać się można szczególnie podczas wystawiania faktur. Jest to dziś bowiem jeden z ważniejszych dokumentów, który stanowi dowód sprzedaży i zakupu danego towaru. Aby wszelkie formalności podatkowe mogły zostać dopełnione, konieczne jest prawidłowe wypełnienie faktury. Co zatem zrobić, jeśli pojawiają się małe błędy?

Korekta błędów za pomocą noty korygującej

Czasami brak czasu, pośpiech czy zwykłe zmęczenie sprawia, że podczas wypisywania faktur pojawiają się małe błędy. Jest to oczywiście jak najbardziej rzecz normalna i ludzka, jednak trzeba starać się unikać takich sytuacji. Co jednak w przypadku, gdy taka ma miejsce? Otóż wtedy z pomocą przychodzi tak zwana nota korygująca.

Czym jest owa nota? Otóż jest to nic innego jak dokument, za pomocą którego dokonuje się korekty błędów, jakie pojawiają się na fakturze. Warto jednak wspomnieć o tym, jakie błędy mogą być w ten sposób poprawione i kto może takiej korekty dokonać.

Kto może poprawić błędne dane?

Okazuje się, że sprawa nie jest jednak tak prosta, jakby się mogło wydawać. Notę korygującą może wystawić tylko i wyłącznie nabywca danego towaru. Po poprawieniu wszelkich błędów na fakturze, nabywca jest zobowiązany odesłać prawidłową wersję do sprzedawcy.

W tym przypadku ogromnym plusem jest fakt, że nabywca nie ma określonego limitu czasu, w jakim musi poprawić fakturę, a następnie ja odesłać. Może to zrobić tak naprawdę w dogodnym dla siebie terminie.

W jakich sytuacjach?

Nota korygująca jest oczywiście przydatna, jednak nie można jej stosować w każdej sytuacji. Niektórych błędów nie można bowiem poprawić za jej pomocą.

Jakich błędów zatem dotyczy? Jest to między innymi podanie nieprawidłowej daty sprzedaży towaru. Błędy związane z niepoprawnym adresem zamieszkania również można korygować w ten sposób. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku numeru NIP czy niewłaściwego numeru rejestracyjnego pojazdu.

Oczywiście wszystkie dokładne informacje na temat noty korygującej znajdują się w Ustawie o podatku od towarów i usług. Warto zapoznać się z tym zagadnieniem, aby wiedzieć jak zachować się w sytuacji źle wypełnionych faktur.

Artykuł powstał woparciu o materiały znalezione na afaktury.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *