Czy pracodawca może przeprowadzić szkolenie bhp przez Internet?

Według przepisów pracodawca może dokonywać szkolenia BHP przez Internet. Jednak do takiej sytuacji może dojść jedynie w przypadku szkoleń okresowych. Kurs bhp przeprowadzany dla osób na stanowiskach robotniczych musi być koniecznie wykonywany w miejscu pracy.

Kurs bhp a obowiązki pracodawcy

W związku z obecnie obowiązującymi przepisami do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Niemożliwe jest dopuszczenie pracownika na stanowisko bez posiadania przez niego odpowiednich kwalifikacji bądź też umiejętności. Nie może on również rozpocząć pracy nie znając przepisów i zasad związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Pracodawca musi więc przeszkolić pracownika w bhp, przed jego dopuszczeniem na stanowisko. Następnie zaś przeprowadzać okresowe szkolenia w czasie zatrudnienia. Kurs bhp powinien być organizowany w czasie pracy i wszelkie koszty pokrywa pracodawca.

Ważną sprawą jest to, że w obowiązku przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem go do pracy jest pracodawca, zawierający kolejną umowę o pracę na tym samym jak poprzednio stanowisku z pracownikiem, który miał już do czynienia z przeszkoleniem. Istotne przy tym jest to, by ponowne przyjęcie do pracy na tym stanowisku zaistniało zaraz po rozwiązaniu poprzedniej umowy o pracę.

Czego uczą szkolenia bhp?

Kurs bhp zapewnia pracownikowi zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy, które mogą sprawiać zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy, a także środkami i działaniami zapobiegawczymi. Umożliwiają także nabycie umiejętności do wykonywania pracy w bezpieczny sposób dla pracownika oraz innych osób. Uczestnik kursu uczy się jak postępować w sytuacji awaryjnej i jak udzielać pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Szkolenia bhp online – samokształcenie kierowane

Według ustawy szkolenie bhp online może dotyczyć samokształcenia kierowanego. Przez Internet nie można natomiast ukończyć kursu, instruktażu oraz seminarium. Samokształcenie kierowane daje możliwość uzyskania, aktualizowania oraz uzupełniania wiedzy i umiejętności z bezpieczeństwa i higieny pracy. Materiały do nauki uczestnik szkolenia otrzymuje drogą mailową. Szkolenia bhp online są przeznaczone dla wybranych grup pracowników. Wśród nich wyróżnić można np. pracowników inżynieryjno-technicznych (np. projektantów maszyn, technologów produkcji), pracowników służby bezpieczeństwa, osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, pracodawców i osób zajmujących się kierowaniem innymi pracownikami (kierowników, mistrzów, brygadzistów).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *