Kursy na uprawnienia gazowe

Kursy, które dają uprawnienia gazowe g3 przeznaczone są głównie dla osób, które zajmują się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Takie szkolenia skierowane są dla osób, które chcą zdobyć lub odnowić uprawnienia gazowe.

Czym są uprawnienia gazowe g3?

„Są to uprawnienia dotyczące eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe. Uprawnienia te można uzyskać w zakresie „E” – eksploatacji oraz „D” – dozoru.” Zakres uprawnień to: obsługa, konserwacja, remont, montaż, zakres kontrolno – pomiarowy. Uprawnienia g3 obejmują urządzenia, instalacje oraz sieci gazowe:
– urządzenia do produkcji paliw gazowych,
– urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych,
– urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
– urządzenia i instalacje gazowe – o ciśnieniu nie wyższym niż 0.5 MPa, powyżej 0,5 MPa, nie wyższym niż 5 kPa, powyżej 5 kPa,
– turbiny gazowe,
– aparatura kontrolno-pomiarowa.

Uprawnienia g3 – kurs

Na kurs może się zapisać każda osoba, która ma ukończone 18 lat oraz minimum wykształcenie podstawowe. Na kursie osoby uczą się teorii i praktyki. Cały kurs trwa kilka dni. Po zdanym egzaminie uczestnik szkolenia zdobywa uprawnienia ważne na 5 lat. Po tym czasie należy powtórzyć kurs. Na kursie omawiane są takie tematy jak: prawo energetyczne, gazy stosowane w przemyśle, paliwa gazowe, właściwości palne i wybuchowe gazów, składniki paliwa gazowych, właściwości toksyczne paliw gazowych, sieci gazowe, BHP, usuwanie awarii sieci gazowej, metody rehabilitacji technicznej gazociągów, ochrona środowiska w energetyce, piece przemysłowe, usuwanie zanieczyszczeń z przewodów, klasy odporności pożarowej, odpowiedzialność za ochronę przeciwpożarową, itd. „Uprawnienia gazowe g3 dają nam możliwość pracy w szerokim zakresie z urządzeniami gazowymi. Po ich zdobyciu możemy zajmować się nie tylko obsługa i konserwacją bieżącą tego typu urządzeń, ale również przeprowadzać ich remonty, montaż i sprawować nadzór kontrolno-pomiarowy nad już funkcjonującymi urządzeniami w celu określenia ich stanu technicznego i ewentualnej konieczności wymiany w przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości.”

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z https://uprawnieniaelektryka.pl/szkolenie/uprawnienia-gazowe-g3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *