Znaki bezpieczeństwa – rodzaje i podział

W różnego rodzaju obiektach stosowane są znaki bezpieczeństwa BHP. Są to podstawowe oznaczenia, które mają za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa dla osób, które przebywają na terenie danego obiektu. Dzięki zastosowaniu tych znaków znacznie łatwiej można poruszać się po danym budynku.

Jaką rolę pełnią znaki bezpieczeństwa?

Wiele osób przebywając w różnego rodzaju miejscach przeważnie nie zwraca uwagi na znaki BHP. A jednak pełnią one znaczącą funkcję, dzięki której użytkownicy danego budynku mogą szybciej poruszać się po nim. Kolejną funkcją znaków jest ostrzeganie przed ewentualnymi zagrożeniami, a także przypominanie o obowiązujących zasadach, jakie panują w danym miejscu.

Znaki skonstruowane są w sposób czytelny tak, aby każdy zrozumiał ich przekaz. Są one także zdefiniowane w obowiązujących normach prawnych, a więc ich konstrukcja i treść muszą posiadać określoną formę oraz kolor.

Rodzaje znaków bezpieczeństwa

Najogólniej rzecz ujmując znaki można podzielić na cztery grupy. Są to znaki zakazu i nakazu oraz ostrzegawcze i informacyjne. Oczywiście każda z tych kategorii posiada określony komunikat, który musi być zamieszczony w konkretnym kolorze i kształcie.

Niektóre znaki mogą posiadać opis, dzięki któremu komunikat przekazany na nim jest bardziej precyzyjny. Szczególnym rodzajem znaków bezpieczeństwa są znaki BHP. Są one stosowane we wszystkim miejscach pracy i muszą one być zgodne z obowiązującą normą PN-93/N-01256/03.

Czy istnieją zasady dotyczące rozmieszczania znaków bezpieczeństwa?

Są przepisy, które regulują tę kwestię. Przede wszystkim liczba znaków powinna uzależniona jest od wielkości terenu, na którym są one stosowane. Kolejnym aspektem jest liczba oraz rodzaj zagrożeń i ich poziom. Umiejscowione znaki powinny być także czytelne, widoczne i słyszalne.

Nie należy umieszczać za dużo znaków zbyt blisko siebie oraz stosować jednocześnie dwóch sygnałów świetlnych. Może to prowadzić do pomyłek. Znaki bezpieczeństwa w formie sygnałów świetlnych nie mogą umiejscowione być zbyt blisko innego światła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *