Prawnik z Katowic: pomoc w sprawach związanych z prawem rodzinnym

W życiu każdego człowieka wydarzyć się mogą sprawy, które wymagają skorzystania z pomocy kancelarii adwokackiej. Wtedy dobry adwokat zajmuje się najczęściej regulacją stosunków wyznaczanych przez prawo karne albo rodzinne i opiekuńcze.

Jak i w czym może pomóc kancelaria adwokacka?

Warto skupić się tutaj na prawie rodzinnym i opiekuńczym, które potrafi być dość zawiłe, a ma się z nim do czynienia najczęściej. Prawo to jest zespołem norm, które regulują osobiste oraz majątkowe stosunki pomiędzy małżonkami czy krewnymi. Regulacji poddawane są tutaj również stosunki, jakie wynikają z przysposobienia, opieki albo kurateli nad małoletnimi. Każdy prawnik z Katowic pomóc może – udzielając porad i prowadząc sprawy sądowe – dotyczące:
– rozwodu albo separacji,
– podziału wspólnego majątku,
– alimentów,
– ustalenia bądź zaprzeczenia ojcostwa,
– ubezwłasnowolnienia,
– ustalenia kontaktów z małoletnimi.Ten ostatni rodzaj spraw, związany z władzą rodzicielską i kontaktami z dziećmi, należy do jednych z najtrudniejszych. Władza rodzicielska (czyli „prawo i obowiązek rodziców do opieki nad osobą oraz majątkiem dziecka do ukończenia przez nie 18 roku życia, a także do wychowywania go z poszanowaniem jego godności oraz praw”), przysługuje obojgu rodzicom, choć do czasu aż wystąpią pewne wyjątki – związane np. z zakończeniem małżeństwa. Prawnik z Katowic może pomóc wtedy w regulacji kwestii związanych z władzą i kontaktami z dziećmi (sporządzając porozumienie, to znaczy tzw. plan wychowawczy). Jego zadania obejmować mogą także pełną opiekę prawną w postępowaniu przedsądowym i reprezentację w sądzie. Dobra kancelaria adwokacka posłuży także pomocą w zakresie analizy opinii biegłych w sprawach rodzinnych, czy też w sporządzeniu opinii specjalistów (z którymi najczęściej współpracuje).

Sprawy dotyczące podziały majątku oraz alimentów

W trakcie spraw rozwodowych, nieuchronnymi kwestiami są te związane z podziałem wspólnego majątku. Dotyczą one różnorodnych aspektów, stąd też powinny być zawsze rozpatrywane na kilku płaszczyznach. Ważne jest więc, by zajął się tym naprawdę dobry adwokat – z doświadczeniem i będący specjalistą w tejże dziedzinie. Wtedy kancelaria adwokacka mogła będzie: doradzić najbardziej korzystne rozwiązania, pomóc w zdobyciu dokumentów i reprezentować klienta w negocjacjach. Kolejnymi jej zadaniami będzie zaś przygotowanie, opiniowanie oraz analiza projektów umów o podział majątku, a także reprezentacja klienta w sprawach o podział majątku wspólnego przed sądami wszystkich instancji. W przypadku spraw związanych z alimentami, prawnik z Katowic zajmie się m.in.: szczegółową analizą kwestii materialnych wszczętego postępowania i dbaniem o interesy klientów – szczególnie jeśli chodzi o nadmiernie wysuwane żądania drugiej strony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *