Kim jest adwokat?

Adwokat jest to osoba, która na mocy zdobytego wykształcenia zajmuje się przygotowaniem, zarządzaniem i ściganiem lub obroną sprawy sądowej jako przedstawiciel innej osoby, a także udziela porad w kwestiach prawnych, które mogą, ale nie muszą[…]