Kim jest adwokat?

Adwokat jest to osoba, która na mocy zdobytego wykształcenia zajmuje się przygotowaniem, zarządzaniem i ściganiem lub obroną sprawy sądowej jako przedstawiciel innej osoby, a także udziela porad w kwestiach prawnych, które mogą, ale nie muszą wymagać postępowania sądowego.

Zakres obowiązków

Adwokat stosuje prawo do konkretnych przypadków. Prowadzi dochodzenie w sprawie faktów i dowodów, konfrontując się z klientem i przeglądając dokumenty, a także przygotowuje i przekazuje pisma procesowe w sądzie. Na rozprawie wprowadza dowody, przesłuchuje świadków i dyskutuje o kwestiach prawnych i faktycznych. Jeśli nie wygra sprawy, może ubiegać się o nowy proces lub ulgę w sądzie apelacyjnym.

W wielu przypadkach adwokat może doprowadzić do rozstrzygnięcia sprawy bez procesu, poprzez negocjacje, pojednanie i kompromis. Ponadto, prawo daje jednostkom prawo do ustalania ich praw w wielu sprawach i na różne sposoby, jak poprzez testamenty, umowy lub regulaminy korporacyjne, a adwokat jest osobą, która pomaga w wielu takich ustaleniach. W XX wieku szybko rozwijającą się dziedziną pracy dla prawników była reprezentacja klientów przed komisjami administracyjnymi i sądami oraz przed komisjami prawodawczymi.

Hierarchia

Prawnik ma w swojej pracy kilka lojalności. Obejmują one to do swojego klienta, do wymiaru sprawiedliwości, do wspólnoty, do swoich współpracowników w praktyce i do siebie. Kiedy te lojalności są sprzeczne, standardy zawodu mają na celu doprowadzenie do pojednania.

Praktyka prawna różni się w zależności od kraju. W Anglii prawnicy dzielą się na adwokatów, którzy występują w sądach wyższej instancji, a także adwokatów, którzy wykonują pracę biurową i występują w sądach niższych instancji. W Stanach Zjednoczonych adwokaci często specjalizują się w ograniczonych obszarach prawa, takich jak przestępstwa, rozwody, uszczerbek na zdrowiu, spadki osobiste lub uszczerbek na zdrowiu, choć wielu z nich jest zaangażowanych w ogólną praktykę.

Poza tymi grupami zawodowymi są także nieprofesjonalni doradcy prawni, którzy udzielają porad na temat różnych problemów prawnych i często są zatrudniani przez firmy biznesowe. W prawie wszystkich krajach cywilnych istnieją notariusze, którzy mają wyłączne prawo do zajmowania się takimi pracami biurowymi, jak zawieranie małżeństw i testamentów.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na aliantlaw.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *