Fuzje firm – co warto o nich wiedzieć

Konkurencja między firmami często bywa zażarta. Jednak wiele z nich dochodzi do wniosku, że o wiele bardziej korzystne jest połączenie sił niż wzajemne konkurowanie. Takie przekształcenia noszą miano fuzji przedsiębiorstw.

Fuzje firm – rodzaje

Ze względu na stan finansowy przedsiębiorstw wyróżnia się fuzje konsolidacyjne oraz inkorporacyjne. Pierwszy z rodzajów dotyczy przedsiębiorstw o porównywanej kondycji finansowej – wówczas obydwie firmy przenoszą swoje majątki na rzecz nowego wspólnego interesu. Drugi rodzaj z kolei znajduje zastosowanie w przypadkach, w których jedno z przedsiębiorstw charakteryzuje się mniejszą wartością i niższymi dochodami – wtedy zostaje ono „wchłonięte” przez firmę o wyższej wartości w zamian za udziały w interesie.

Ponadto fuzje dzielą się także na trzy grupy. Pierwszą z nich jest fuzja pionowa, która ma miejsce wtedy, gdy połączeniu ulegają firmy zajmujące się tymi samymi produktami lub usługami, lecz na różnych etapach ich powstawania (dodatkowo fuzja pionowa może przebiegać w dół lub w górę; pojęcie dołu dotyczy połączenia z dostawcą, natomiast w górę z odbiorcą produktów i usług). Drugą grupą jest fuzja pozioma, która polega na połączeniu firm o podobnej wielkości działających na tym samym rynku. Trzecią natomiast jest grupa konglomeratowa, która obejmuje połączenia firm działających w odrębnych sektorach rynku.

Korzyści płynące z fuzji firm

W przypadku fuzji inkorporacyjnej korzyści są jednoznaczne – mniejsze przedsiębiorstwo ma szansę na poszerzenie rynku zbytu oraz powiększenie kapitału własnego, natomiast większe zyskuje dodatkowe udziały w rynku.

Mniej jednoznaczne są fuzje konsolidacyjne, jednak i one niosą za sobą szereg korzyści. Należą do nich:

  • możliwość oszczędności dzięki likwidacji poszczególnych działów (na przykład kadr czy bhp), które dotychczas każda z firm musiała utrzymywać osobno,
  • wymiana zasobów,
  • niejednokrotnie także zredukowanie liczby pracowników (między innymi wynikające z likwidacji działów i stanowisk), a co za tym idzie – zmniejszenie kosztów ich utrzymania.

Zagrożenia płynące z fuzji firm

Jednym z podstawowych zagrożeń płynących z połączenia się przedsiębiorstw jest ryzyko popełniania błędów wynikających z braku doświadczenia w prowadzeniu tak dużej działalności gospodarczej.

Niejednokrotnie problemem są także niewymierne korzyści płynące z przeprowadzonego przekształcenia; zdarza się, ze założenia sprzed fuzji nie odnajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości, a stan stan finansowy nie uległ dzięki niej poprawie.

Artykuł powstał we współpracy z GLC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *