Co warto wiedzieć o aktach notarialnych?

Z pewnością każdy z nas spotkał się określeniem „akt notarialny”. Wiele osób jednak nie wie, kiedy zachodzi potrzeba jego sporządzenia, w jakich warunkach powinno się ono odbyć oraz jakie informacje powinien zawierać takowy dokument.

Akty notarialne – kiedy należy je sporządzić

Akty notarialne są dokumentami niezbędnymi podczas dokonania transakcji, której przedmiotem jest nieruchomość o znacznej wartości. Chodzi między innymi o mieszkania, domy, działki budowlane, grunty rolne czy lasy. Akt stanowi potwierdzenie, iż proces kupna/sprzedaży odbył się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a co więcej – jest gwarancją, że osoba podająca się za właściciela rzeczywiście ma prawo do rozporządzania nieruchomością (weryfikacja powyższego jest zadaniem notariusza, który sprawdza zgodność jego danych z informacjami zawartymi w księgach wieczystych).

Innymi przypadkami sporządzania aktów notarialnych jest przekazanie darowizny lub spadku, a także udokumentowanie przez małżonków decyzji o rozdzielności majątkowej (zwanej potocznie intercyzą).

Czy sporządzeniu aktu notarialnego musi odbyć się w obecności notariusza?

Obecność notariusza jest konieczna w przypadku sporządzania aktu notarialnego. Powodem tego jest konieczność poświadczenia przez osobę zaufania publicznego, że transakcja odbyła się legalnie i zgodnie z prawem. Dokument nie posiadający pieczęci kancelarii notarialnej oraz danych notariusza nie jest ważny, przez co cała transakcja może zostać unieważniona.

Czasem mogą zaistnieć sytuacje, w których obecność notariusza nie jest możliwa. Wówczas inne organy mogą przejąć jego funkcję, jednak musi to być uzasadnione. Jedną z nich jest przeprowadzanie transakcji poza granicami kraju – wówczas odpowiednie dokumenty wydaje polski konsul, na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych. Sytuacje takie zdarzają się jednak niezwykle rzadko, a zastosowanie tego wyjątku w praktyce jest niezwykle trudne i czasochłonne.

Co powinno znaleźć się na prawidłowo sporządzonych aktach notarialnych?

Jak każdy dokument, akt notarialny (pod rygorem nieważności) musi zawierać pewne informacje. Należą do nich między innymi szczegółowe dane obydwu stron uczestniczących w transakcji, włącznie z imionami rodziców oraz ich nazwiskami rodowymi. Niezbędne są także dane kancelarii notarialnej czuwającej nad procesem sporządzania dokumentu, potwierdzone podpisem i pieczęcią.

Na aktach notarialnych, na żądanie stron, mogą znaleźć się także informacje dotyczące szczególnych sytuacji, okoliczności i incydentów, które miały miejsce podczas pospisywania aktu.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariusz-bydgoszcz.com.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *