Co warto wiedzieć o sporządzaniu aktów notarialnych?

Większość ludzi spotkała się z pojęciem aktów notarialnych. Jednak tylko niewielka część z nich orientuje się, czym one tak naprawdę są, kiedy powinny zostać sporządzone oraz jakie treści powinny one zawierać.

Czym są akty notarialne i kiedy się je wystawia?

Akty notarialne są to dokumenty urzędowe opatrzone pieczęcią i podpisem osoby zaufania publicznego – w tym wypadku notariusza. Dokumenty te są niezbędne podczas dokonywania transakcji kupna i/lub sprzedaży nieruchomości, takich jak domy, mieszkania, działki budowlane, grunty rolne lub lasy, a także firmy i spółki.

Rolą notariusza w takich transakcjach jest dokładne zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, jak również zweryfikowanie danych jej właściciela. W ten sposób osoba nabywająca nieruchomość może mieć pewność, że proces sprzedaży odbył się legalnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a osoba podająca się za właściciela ma pełne prawo do rozporządzaniem nieruchomością.

Inne przypadki, w których niezbędne są akty notarialne

Odrębnymi przypadkami wystawiania aktów notarialnych są sytuacje, w których małżonkowie decydują się na podpisanie tak zwanej intercyzy, czyli dokumentu stanowiącego o ich rozdzielności majątkowej. Intercyza również musi zostać spisana w obecności notariusza, opatrzona jego podpisem i pieczęcią kancelarii.

Ponadto notariusz może brać udział w tworzeniu dokumentu, na podstawie którego osoba inna niż właściciel nieruchomości ma prawo do rozporządzania mieniem w jego imieniu. Osoba taka musi zostać wyznaczona przez właściciela, a upoważnienie musi zostać udokumentowane aktem notarialnym.

Co powinien zawierać prawidłowo sporządzony akt notarialny?

Akt notarialny musi zawierać następujące informacje:
– dane obydwu stron biorących udział w transakcji (w tym nazwiska rodowe, imiona rodziców),
– dane kancelarii notarialnej, w której został podpisany,
– pieczęć kancelarii oraz podpisy: stron transakcji oraz notariusza,
– datę i miejscowość, w której został sporządzony,
– informację o odczytaniu treści aktu oraz zapoznaniu się z nią przez zainteresowanych.

Akt notarialny nieosiadający w/w informacji może zostać uznać za nieważny.

Co więcej, na akcie mogą znaleźć się informacje o okolicznościach sporządzenia dokumentu oraz o szczególnych sytuacjach, które miały miejsce podczas jego podpisywania. Takie wzmianki są umieszczane na akcie notarialnym na wyraźne życzenie stron biorących udział w transakcji.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariusz-bydgoszcz.com.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *