W jakim celu prowadzona jest wycena przedsiębiorstw?

Wycena przedsiębiorstw jest najczęściej prowadzona w dużych spółkach, które dysponują większym majątkiem, chcą rozwijać swoją działalność oraz potrzebują sporządzenia jasnej prognozy dla przyszłych działań. Wykonanie procesu wyceny firmy zlecają specjalistom z różnych dziedzin powiązanych z ekonomią.

Na czym polega wycena przedsiębiorstwa?

Procedura wyceny polega na dogłębnej analizie wszystkich aktywów, pasywów, składników majątkowych, sprawdzeniu kondycji firmy na tle otoczenia rynkowego, kwestii podatkowych, a także na sporządzeniu prognozy rozwoju pod kątem możliwości finansowych oraz potencjału.

Podczas sporządzania wyceny przedsiębiorstwa ustala się dokładną strategię bieżącej polityki finansowej oraz kierunków, w jakich powinna się firma rozwijać, aby osiągnąć jak najlepsze efekty w postaci zysków oraz renomy prowadzonej działalności.

Kto zajmuje się wyceną firm?

Całością procedur wyceny z reguły zajmują się firmy zewnętrzne dysponujące specjalistami w różnych dziedzinach, którzy kompleksowo i sposób wysoce profesjonalny sporządzają poszczególne segmenty raportu potrzebnego do określenia strategii rozwoju firmy na tle otoczenia rynkowego, a także biorąc pod uwagę bieżącą kondycję przedsiębiorstwa.

W skład zespołów dokonujących wyceny wchodzą wysokiej klasy ekonomiści, którzy badają finansową stronę działalności – pasywa, aktywa, rozliczenia i wierzytelności. Są to także prawnicy, specjaliści od przemysłu, budownictwa i wielu innych dziedzin. W firmach audytorskich pracują także biegli sądowi oraz analitycy od kredytowania, oraz prognozowania finansowego.

Jak przebiega proces wyceny przedsiębiorstw?

Wycena polega na metodycznej analizie poszczególnych segmentów działalności firmy. Specjaliści przede wszystkim określają cel prowadzenia audytu. W zależności od tego, czy celem jest rozwój, czy też planowana sprzedaż, przygotowują odpowiedni program działania dla właścicieli przedsiębiorstwa.

Następnie przygotowuje się szczegółową analizę bieżącego stanu firmy, gdzie bada się także kondycję branży oraz trendy rozwojowe odpowiedniego rynku. Na tej podstawie sporządza się szczegółowy raport zawierający wytyczne potrzebne do realizacji założonych celów. Raport posiada część formalno-prawną, analizę oraz faktyczną wycenę opartą na realnych danych pochodzących z przedsiębiorstwa.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *