Kancelaria notarialna – jakie sprawy można w niej załatwić?

Notariusz to osoba zaufania publicznego, która sporządza akty notarialne i świadczy inne usługi notarialne. Kancelaria notarialna jest miejscem, w którym można sporządzić umowę sprzedaży nieruchomości lub testament.

Notariusz – czym się dokładnie zajmuje?

Zakres działalności notariusza obejmuje poświadczenia notarialne, sporządzanie intercyz, umów sprzedaży nieruchomości i spraw spadkowych.

Notariusz to prawnik, który został powołany przez ministra sprawiedliwości. Jest działalność regulowana jest przez ustawę Prawo o notariacie. z dnia 14 lutego 1991 roku.

W kancelarii notarialnej można sporządzić dokumenty, które gwarantują ich zgodność z prawem. Sporządzenie takich aktów minimalizuje liczbę spraw sądowych.

Sporządzenie umowy sprzedaży nieruchomości u notariusza

Kupując lub sprzedając dom, nieruchomość lub działkę należy sporządzić akt notarialny. Jest to niezbędna formalność i także finał transakcji pomiędzy sprzedawcą i kupującym.

Można także podpisać umowę przedwstępną, która daje pewność, że postanowienia umowy zostaną zachowane. Jest to istotny dokument, który może pomóc w dochodzeniu swoich praw przed sądem.

Jak wygląda podpisanie intercyzy u notariusza?

Kancelaria notarialna to miejsce, w którym można sporządzić akt prawny jakim jest intercyza. Jest to umowa majątkowa sporządzana przez małżonków lub osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński.

Aby akt być ważny w świetle prawa musi zostać podpisany w obecności notariusza i być przez niego potwierdzony pisemnie. Intercyza może rozszerzać, wyłączać, przywracać lub ograniczać wspólnotę majątkową. Jej ostateczna forma zależy od oczekiwań stron, które chcą ją podpisać.

Kancelaria notarialna – najlepsze miejsce do załatwienia spraw spadkowych

Sprawy spadkowe to jedne z częściej prowadzonych spraw przez notariuszy. W kancelarii notarialnej można załatwić taką sprawę znacznie szybciej i sprawniej niż w sądzie. Notariusz sporządza notarialne poświadczenie dziedziczenia, w którym zawarte są informacje o spadkobiercy i jego udziale w spadku.

W kancelarii notarialnej nie sporządzi się dokumentu spadkowego, jeśli strony sprawy nie potrafią się między sobą porozumieć. Wówczas pozostaje jedynie droga sądowa, która jest procesem długotrwałym i kosztownym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *