Najważniejsze aspekty związane z wystawianiem noty korygującej online

Gdy otrzymamy fakturę, która zawiera błędy formalne, naszym obowiązkiem jest zadbanie o ich poprawienie. Umożliwia to dokument nazywany notą korygującą. Kto może go wystawiać, jakie dane powinny się w nim znaleźć i jak unikać ewentualnych błędów, które spowolnią czas korekty nieprawidłowości?

Co może skorygować nota?

Nota korygująca online nie może być wystawiana bez względu na okoliczności. Jest dokumentem, który pozwala przede wszystkim na poprawienie danych kontrahenta, a także daty zakończenia sprzedaży albo wykonania usługi. Nota może też doprowadzić do poprawy nazwy usługi lub towaru, informacji o terminie płatności oraz widocznego na fakturze sposobu płatności. Dzięki jej wystosowaniu można mieć pewność, że dane będą zgodne ze stanem faktycznym.W pewnych okolicznościach jednak wystawienie noty korygującej online mija się z celem, a jedynym sposobem na rozwiązanie problemu niezgodności danych jest faktura korygująca. Dzieje się tak przede wszystkim wtedy, gdy niezgodne są jednostki miary oraz ilość sprzedanych usług lub towarów, sumy upustów i obniżek cen, sama cena jednostkowa albo stawki podatkowe. Faktura korygująca jest w świetle polskiego prawa nową fakturą odnoszącą się do poprzedniej.

Jak unikać błędów przy wystawianiu noty korygującej?

Przepisy polskiego prawa nie narzucają nam jednego tylko wzoru noty korygującej. Nie oznacza to jednak, że dokument ten może być wystawiany w dowolny sposób. Pewne informacje muszą się na nim znaleźć i tak właśnie jest choćby w odniesieniu do danych podmiotu wystawiającego i odbierającego notę, danych towaru oraz samego nazewnictwa. Brak doświadczenia w wystawianiu not korygujących może doprowadzić do błędów formalnych wydłużających proces.Na szczęście, dziś mamy dostęp do rozwiązań minimalizujących ryzyko popełniania błędów. Są nimi narzędzia pozwalające na wystawianie dokumentów takich, jak nota korygująca online. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu można szybko pobrać wszystkie niezbędne dane i ulokować je w odpowiednich miejscach. Programy do wystawiania not informują nas też o ewentualnych brakach podając konkretne dane na temat tego, które rubryki muszą zostać uzupełnione, jeśli przygotowywany przez nas dokument ma być poprawny. Oszczędza to zarówno czas, jak i nerwy.

Artykuł powstał woparciu o materiały znalezione na afaktury.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *