Przewóz osób

Transport osobowy wynika z naturalnych potrzeb człowieka, jakimi są zaspokojenie ciekawości, poprawa swojego bytu, kontakt z innymi ludźmi, ucieczka przed zagrożeniem, itp. Konsekwentnie, przewóz osób w różnych formach, towarzyszy ludzkości już od tysięcy lat.

Historia transportu osobowego

Od zamierzchłych czasów ludzie, w celu przemieszczania się, wykorzystywali siłę zwierząt. Były to muły, woły, psy pociągowe, itp.Oczywiście największe powodzenie, w roli siły pociągowej, uzyskał koń.

Z biegiem wieków budowano coraz wygodniejsze i coraz okazalsze powozy konne. Pomimo, że korzystano już wówczas również ze środków transportu wodnego, to przewozy morskie lub rzeczne koncentrowały się głównie na przemieszczaniu towarów. Przewozy ludzi szlakami wodnymi, miały charakter bardzo ograniczony. W ciągu XIX wieku zaczęła się w wielu krajach upowszechniać kolej, która przejęła dużą część ruchu osobowego. Jednak dopiero w początkach XX wieku, po wynalezieniu silnika spalinowego, weszliśmy w erę motoryzacji, która zapewniła niespotykaną wcześniej łatwość przemieszczania się.

Współczesny Przewóz osób

Obecnie wyznacznikiem jakości i efektywności transportu jest głównie czas potrzebny na przemieszczenie się na danym odcinku.Z tego powodu, wciąż rośnie znaczenie transportu lotniczego. Intensywnie rozbudowywana jest sieć lotnisk i połaczeń lotniczych. Wiele krajów inwestuje w superszybkie koleje oraz drogi ekspresowe, które na krótkich i średnich dystansach są konkurencyjne wobec transportu powietrznego.

Miasta coraz większą wagę przykładają do tworzenia szybkiego i łatwo dostępnego transportu publicznego, którego zadaniem jest przejęcie jak największej ilości pasażerów, ograniczając tym samym nieefektywny transport indywidualny.

Perspektywy dla przewozu osób

Dążenia na rzecz ograniczenia emisji spalin, będą niewątpliwie wpływały nie tyle na zmianę sposobu podróżowania, ile na metody napędzania pojazdów. W ciągu kilku lat, samochody elektryczne wejdą do powszechnego użycia. Ponadto zintensyfikują się prace na rzecz skonstruowania bezpiecznych aut autonomicznych, a docelowo także automatycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *