Dlaczego warto posiadać dwupłaszczowy zbiornik na paliwo?

Posiadanie i zarządzanie firmą transportową lub stacją benzynową, wiąże się z koniecznością przygotowania odpowiednich zapasów paliw płynnych. Ich przechowywanie wymaga zaaranżowania specjalistycznego sprzętu, dzięki któremu paliwo będzie zabezpieczone przed działaniem warunków zewnętrznych.

Zbiornik dwupłaszczowy – idealny do zastosowań przemysłowych

Zbiornik dwupłaszczowy na olej napędowy to optymalne rozwiązanie dla każdego obiektu, w którym pojawia się konieczność przechowywania stosunkowo dużej ilości paliwa płynnego.

Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że zbiornik umożliwia zakup paliwa w ilościach hurtowych, które zawsze są relatywnie niższe od swych detalicznych odpowiedników. Po drugie – zbiorniki dwupłaszczowe do paliwa chronią otoczenie przed wypływem substancji toksycznych. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko zatrucia okolicznego ekosystemu, ale też redukuje się do zera ryzyko pożaru i wybuchu oparów paliwa.

Zabudowany licznik przepływowy

Nowoczesne zbiorniki dwupłaszczowe do paliwa posiadają wbudowane liczniki przepływowe, które można dodatkowo kalibrować.

Liczniki te charakteryzują się dosyć dużą dokładnością, która umożliwia wykonanie pomiaru objętości z dokładnością nawet do setnych części litra. Dzięki nim możliwe jest dokładne dokonywanie pomiarów ilości wydanych paliw płynnych, co również ma znaczenie w życiu przedsiębiorstw transportowych. Wspomniany licznik jest dodatkowo zabezpieczony przed ingerencją z zewnątrz, co istotnie zwiększa bezpieczeństwo całego układu.

Formalności, certyfikaty, zaświadczenia

Praktycznie każdy dostępny w sprzedaży zbiornik dwupłaszczowy na olej napędowy, posiada szereg świadectw, które dopuszczają go do standardowej eksploatacji.

Najważniejszą rolę odgrywa tu zaświadczenie Urzędu Dozoru Technicznego, które potwierdza, iż dany zbiornik spełnia wszystkie założenia techniczne dotyczące późniejszej eksploatacji. Ważnym świadectwem jest karta gwarancyjna, która – w przypadku niektórych zbiorników – zapewnia niezawodną eksploatację zbiornika nawet przez 10 lat od dnia zakupu.

Podsumowanie

Zbiorniki dwupłaszczowe na olej napędowy to rozwiązania, które zapewniają szereg korzyści o charakterze formalnym, ekonomicznym i technologicznym. Nie bez znaczenia jest też możliwość dokładnego przeliczania objętości przelanego paliwa, dzięki wbudowanym licznikom przepływowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *