Na czym polega due diligence?

Biznesowe działania zawsze muszą być dobrze przemyślane. Żadna rada nadzorcza nie podejmuje jednak decyzji tak po prostu bez twardych danych, konkretnych liczb i informacji, na przykład o tym jak funkcjonuje mniejsza firma planowana do przejęcia. Biznesowa intuicja to po prostu zbyt mało. Wspiera się ją między innymi poprzez zlecenie dokładnych analiz, które z języka angielskiego nazywane są due diligence.

Na czym polega due diligence?

Czym jest to badanie i jakie są jego elementy składowe? To bardzo Dokładna analiza przedsiębiorstwa na wielu różnych poziomach i płaszczyznach jego funkcjonowania. Dokonuje się jej po to, aby prawidłowo wycenić firmę i przygotować się do ostatecznych negocjacji. Uzyskuje się dostęp do wielu ważnych informacji na temat firmy, do dokumentów, wiedzy na temat stanu prawnego czy finansowego. Z reguły to zatem działania zlecane tylko i wyłącznie w przypadku bardzo poważny zamiarów zakupu czy połączenie się. Na poszczególnych etapach analizy bada się kondycję finansową, stan prawny, posiadane nieruchomości, sposoby zarządzania zasobami ludzkimi, dokonuje się analizy technicznej i technologicznej, analizy know-how. To pozwala na dogłębne opisanie przedsiębiorstwa, ukazanie realnej kondycji, słabych punktów, mocnych stron. O to w tym wszystkim chodzi. Aby przed zakupem firmy zgłębić wszelkie informacje, bo niewiedza może niestety skutkować nietrafną decyzją biznesową.

Poszczególne etapy badania formy przedsiębiorstwa

Analiza finansowa pozwala ocenić sytuację finansową. Głównie bada się tutaj bilans zysków i strat, ale też sposoby finansowania różnych ważnych inwestycji oraz dostępne aktywa. Niezwykle cenne jest badanie sytuacji prawnej przedsiębiorstwa. Ogromne znaczenie ma również analiza techniczna. W tym przypadku dokonuje się oceny między innymi posiadanych maszyn czy całe infrastruktury niezbędnej do produkcji. Bardzo duże znaczenie ma też analiza nieruchomości posiadanych przez firmę, w końcu to ważny element. Na koniec niektórzy zamawiający decydują się również na dogłębną analizę sposobu zarządzania zasobami ludzkimi, na opisanie kultury pracy w danej firmie. W ten sposób udaje się odkryć między innymi różnego rodzaju konflikty w zespołach pracowniczych, które mogą rzutować na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *