Szkoła bezpieczna dla wszystkich – szkolenie BHP dla nauczycieli

Warunki pracy i nauki w placówkach oświatowych opisane są i uregulowane w licznych aktach prawnych. Począwszy od Kodeksu Pracy – elementarza BHP, poprzez liczne ustawy dotyczące bezpieczeństwa na terenie szkół, przedszkoli i innych placówek, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne lub wychowawcze. Za tworzenie właściwych warunków BHP odpowiadają dyrektorzy placówek, ale bezpośrednimi twórcami procesu pracy są nauczyciele i od ich wiedzy oraz kompetencji w dużej mierze zależy poziom bezpieczeństwa szkoły.

Szkolenie BHP nauczycieli – treści ważne nie tylko dla pracowników

Specyfika placówki oświatowej sprawia, że nauczyciel na szkoleniu wstępnym oraz podczas odbywanych co pięć lat szkoleń okresowych, nie skupia się wyłącznie na poznawaniu zasad bezpieczeństwa pracy na swoim stanowisku, ale musi poznać i zrozumieć mechanizmy budowania przyjaznego i bezpiecznego środowiska dla uczniów.

Nauczyciele podczas szkoleń poznają ogólne przepisy BHP oraz analizują treści związane z ich stanowiskiem pracy – głównie w zakresie tak zwanego ryzyka zawodowego. I choć wydaje się, że praca nauczycieli polega na tym samym, to ryzyko jest różne dla nauczyciela języka polskiego, chemika czy wuefisty pracującego poza budynkiem szkoły. Poznanie zagrożeń na stanowisku ważne jest z punktu widzenia zdrowia fizycznego i psychicznego pracowników. Szkolenie BHP dla nauczycieli daje dodatkowo kompendium wiedzy w zakresie bezpieczeństwa nauki dla uczniów. Wśród obowiązków, które ciążą na nauczycielach (od 1. 03. 2019 r. również na pozostałych pracownikach szkoły) jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kursy pierwszej pomocy i szkolenia BHP nauczycieli to najczęściej moduły połączone w całość podczas jednego szkolenia.

Jak skutecznie, wygodnie i tanio przeszkolić pracowników szkoły?

Sposobów na organizację kursów jest wiele. Tradycyjnie można zakupić szkolenia w firmie zajmującej się organizacją kursów. Szkolenie bhp nauczycieli to najczęściej zajęcia teoretyczne oraz instruktażowe, które odbywają się w szkole, po lekcjach. Kurs powinien trwać osiem godzin i zakończyć się egzaminem testowym.

Pracownicy mogą również uczestniczyć w kursach otwartych – samodzielnie odbyć szkolenie w firmie współpracującej ze szkołą i po zakończeniu kursu przedstawić dyrektorowi certyfikat poświadczający uprawnienia.

Zdecydowanie najlepszą formą jest szkolenie BHP dla nauczycieli online. Nauka we własnym tempie, w wolnym czasie, w domu, to nauka bez stresu i chaosu, skuteczna. Nauczyciele – uczestnicy szkolenia mogą spokojnie przeglądać materiały i utrwalać wiedzę. Kształcenie kończy się testem i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *