Sprawozdanie o odpadach – kto je składa i kto jest wytwórcą odpadów?

Wiele firm ma obowiązek złożyć roczne sprawozdanie o odpadach i o sposobie gospodarowania nimi. Sprawozdanie można w łatwy sposób złożyć przez internet, a kto powinien to uczynić i kto jest wytwórcą – o tym można dowiedzieć się z treści tego artykułu.

Sprawozdanie o odpadach – kto je składa?

Składaniem sprawozdania o odpadach są objęci wytwórcy, a także podmioty, których działalność sprowadza się do gospodarowania odpadami. Takie instytucje są zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów. Ewidencja ta nie obejmuje jednak odbioru odpadów komunalnych. W szczególności takie wyłączenie dotyczy zbierania i przetwarzania odpadów komunalnych.

Inną grupą, która ma obowiązek składać coroczne sprawozdanie o odpadach, są instytucje, które zajmują się wydobywaniem odpadów ze składowisk lub ze zwałowisk. Podmioty te powinny mieć odpowiednią zgodę na to, by wydobywać odpady. Ewentualnie firmy te powinny otrzymać decyzję, która zawiera informacje o tym, w jaki sposób należy zarządzać składowiskami odpadów w momencie, gdy znajdują się one w fazie poeksploatacyjnej.

Kogo można określić mianem wytwórcy odpadów?

Przede wszystkim wytwórcą odpadów (pierwotnym) są wszystkie te firmy, których funkcjonowanie doprowadza do tego, że generowane są odpady. Poza tym mianem wytwórcy odpadów można określić podmioty, które poprzez swoje działanie doprowadzają do wstępnego przetworzenia odpadów, czy do ich zmieszania. Ponadto wytwórcą (wtórnym) mogą być instytucje, które poprzez swoje działanie powodują, że zmienia się skład odpadów, bądź też ich charakter.

Wytwórcą odpadów są także wszystkie te firmy, których działalność polega na świadczeniu usług w ramach prac budowlanych, działań z zakresu rozbiórki, czy przeprowadzania remontu obiektów. Poza tym wytwórcami odpadów są instytucje proponujące usługi w zakresie czyszczenia zbiorników, bądź też maszyn. Firmy, które są wytwórcami odpadów, to również przedsiębiorstwa zajmujące się sprzątaniem, konserwacjami i reperowaniem obiektów.

Sprawozdanie o odpadach – kogo ewidencja odpadów nie dotyczy?

Z ewidencji odpadów są zwolnione podmioty będące albo wytwórcami odpadów komunalnych, albo wytwórcami pojazdów, które nie są już użytkowane. Oprócz tego ewidencja odpadów nie dotyczy osób fizycznych, czy instytucji organizacyjnych, które nie należą do podmiotów wykorzystujących odpady do własnych celów.

O ewidencję odpadów nie muszą się martwić także ci, którzy zbierają odpady w ramach działalności o nieprofesjonalnym charakterze. Do takich odpadów można w tym przypadku zaliczyć różnego rodzaju opakowania, produkty konsumpcyjne, leki, a także opakowania po medykamentach.

Do prowadzenia ewidencji odpadów w ramach składania sprawozdania o odpadach nie są również zobowiązane podmioty wytwarzające odpady, jakich nie trzeba ewidencjonować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *