Uprawnienia SEP G2 – do czego służą?

Profesja elektryka tak samo, jak inne tradycyjne zawody jest dobrze uregulowana przez polskie prawo. W praktyce oznacza to, że osoba, która chcę legalnie pracować jako elektryk musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe. W przypadku elektryka są to uprawnienia SEP G2, G1 lub G3. Co warto wiedzieć na ten temat?

Egzaminy SEP

Tak, jak zostało wspomniane każda osoba, która chciałaby wykonywać zawód elektryka musi uzyskać uprawnienia sep g2 lub uprawnienia SEP innej kategorii. Wszystkie egzaminy organizowane są przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Warto mieć na uwadze, że egzaminy G1,G2 oraz G3 odnoszą się do innych kategorii uprawnień. Oczywiście najpopularniejszym egzaminem są egzaminy na uprawnienia G1.

W przypadku tego rodzaju testów każda osoba, która ukończyła je pozytywnie jest uprawniona do eksploatacji i dozoru różnego rodzaju urządzeń oraz instalacji i sieci elektroenergetycznych. Osoba z uprawnieniami może zajmować się ich konserwacją, remontem czy też obsługą. W praktyce daje to możliwość pracy m.in. z zespołami prądotwórczymi, siecią trakcyjną, oświetleniem ulicznym, czy też z urządzeniami do elektrolizy.

Znacznie lepszym rozwiązaniem mogą być jednak uprawnienia energetyczne G2. W przeciwieństwie do egzaminów G1 uprawnienia cieplne G2 pozwalają na podjęcie pracy przy urządzeniach, instalacjach oraz sieciach ciepłowniczych. W praktyce oznacza to, że osoba po ukończeniu kursu ma prawo do między innymi konserwacji, montażu, remontu, czy też działań kontrolno-pomiarowych różnego rodzaju wymienników ciepła, czy też sieci i instalacji cieplnych oraz turbin parowych i wodnych.

Przystąpienie do egzaminu w praktyce

Każda osoba, którą interesują uprawnienia cieplne G2, czy też inny rodzaj uprawnień oferowanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich musi przystąpić do egzaminu. Szczęśliwie ze względu na duże zapotrzebowanie są one regularnie organizowane we wszystkich większych miastach w Polsce. Jest to również związane z tym faktem, że wszystkie uprawnienia wydawane przez SEP tracą ważność po 5 latach.

Warto jednak mieć na uwadze, że przystępując do egzaminu, który pozwala uzyskać uprawnienia energetyczne G2, należy się odpowiednio przygotować. Tylko wtedy można mieć pewność, że podejście się testu zakończy się uzyskaniem wyniku pozytywnego. Aby takie się stało, warto zdecydować się na profesjonalne szkolenie przygotowujące do egzaminu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *