Czym są akty notarialne?

W wielu sytuacjach wymagane jest posiadanie aktu notarialnego, który stanowi potwierdzenie wykonania czynności prawnych. Podpis notariusza niezbędny jest na dokumentach typu umowa kupna-sprzedaży nieruchomości, testament czy wyciągi z dokumentów, dopiero dzięki niemu nabierają one mocy prawnej.

W jakich sytuacjach należy udać się do notariusza?

Istnieją pewne, wyraźnie określone dokumenty, które muszą być obowiązkowo potwierdzone przez notariusza. Natomiast warto wiedzieć, że z usług kancelarii można również skorzystać w przypadkach, kiedy nie jest to bezwzględnie wymagane przez prawo.

Dokument sporządzony w kancelarii i podpisany przez Notariusza posiada charakter urzędowy, dodatkowo takie poświadczenie staje się gwarancją zgodności z obowiązującymi przepisami, a jego przekaz nie powinien budzić wątpliwości. Z tego względu warto skorzystać z pomocy notariusza w trakcie konstruowania wszelkiego rodzaju umów czy oficjalnych uzgodnień.

Notariusz w świetle prawa jest funkcjonariuszem zaufania publicznego, dzięki czemu można mieć pewność, że wykonuje swoją pracę w sposób rzetelny i bezstronny.

Usługi notarialne dla firm i osób prywatnych

Z usług kancelarii notarialnej bardzo często korzystają osoby prywatne, jednak nie można zapominać, że sporą część czasu notariusze poświęcają również na sporządzanie aktów notarialnych dla przedsiębiorstw. Większość zmian w firmie musi zostać potwierdzona za pomocą takiego aktu.

Kancelarie notarialne oferują także bardzo praktyczne depozyty notarialne. W ramach takiego depozytu można założyć na przechowanie papiery wartościowe, poufne dokumenty czy gotówkę.

Jak długo trwa wyrabianie aktów notarialnych?

Czas oczekiwania na akt notarialny jest różny w zależności od konkretnego typu dokumentu. Wiele odpisów czy prostych uzgodnień wydawana jest niezwłocznie. Natomiast w niektórych przypadkach trzeba poczekać nieco dłużej.

Duży wpływ na czas wystawiania aktu ma przejrzystość sprawy. Jeżeli nie występują żadne wątpliwości i wskazane uzgodnienia są zgodne z przepisami, a także stanem faktycznym zdecydowanie przyspiesza to załatwienie sprawy. Czasami jednak niezbędne jest dłuższe przygotowanie się do spisania aktu, między innymi poprzez zgromadzenie dodatkowych informacji czy dokumentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *