Dlaczego warto korzystać z oferty kancelarii upadłościowej?

Prowadzenie przedsiębiorstwa wiąże się z koniecznością współpracy z wieloma zewnętrznymi podmiotami, które oferują usługi wspierające działalność firmy. Do takich instytucji zaliczyć należy nie tylko organy państwowe, lecz także podmioty prywatne, takie jak biura rachunkowe czy kancelarie prawne. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo wymaga zmian lub jest w bardzo złej kondycji finansowej, zaangażować należy specjalizującą się w tym zakresie kancelarię, jaką jest kancelaria upadłościowa.

Zadania kancelarii upadłościowej

Kompetencje, jakie posiada prawo upadłościowe kancelaria są szerokie, jednak w głównej mierze zajmuje się ona upadłościami konsumentów i przedsiębiorstw, a także restrukturyzacją firm. Bez względu na to, jaki rodzaj usługi jest wybrany, usługa rozpoczyna się od wstępnego spotkania radcy prawnego z zainteresowanym lub w przypadku przedsiębiorstwa – z zarządem. Następnie przeprowadzana jest wnikliwa analiza sytuacji prawnej i ekonomicznej firmy lub osoby fizycznej. W przypadku upadłości konsumenckiej oraz upadłości przedsiębiorstwa, prawo upadłościowe kancelaria zajmuje się skompletowaniem dokumentacji oraz sporządzeniem wniosku o upadłość do wydziału gospodarczego właściwego miejscowo sądu rejonowego. Ponadto kancelaria upadłościowa reprezentuje podmiot zarówno przed sądem, jak i przed wierzycielami. W trakcie postępowania możliwe jest stałe korzystanie z doradztwa i porad prawnych.

Niektóre kancelarie upadłościowe zajmują się również prowadzeniem windykacji należności, reprezentując zarówno przedsiębiorców, jak i wierzycieli. Ponadto prawo upadłościowe kancelaria uczestniczy w procesach negocjacyjnych, mediacjach i procesach ugodowych.

Przeprowadzenie restrukturyzacji firmy przez kancelarię upadłościową

W przypadku trudnej sytuacji przedsiębiorstwa, nie zawsze zachodzi potrzeba ogłaszania upadłości. Niekiedy możliwe jest przeprowadzenie restrukturyzacji, którą zajmuje się kancelaria upadłościowa. Proces ten rozpoczyna się od przeprowadzenia analizy sytuacji finansowej firmy i rekomendacji najlepszej ścieżki restrukturyzacyjnej. Następnie prawnicy przygotowują wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego i reprezentują podmiot przed sądem. Celem takiego procesu jest zmiana sytuacji finansowej firmy i poprawa efektywności jej działania, wobec czego kancelaria upadłościowa poszukuje najlepszych rozwiązań dla podmiotu.

Jak widać, w zakres kompetencji kancelarii upadłościowej wchodzi wiele usług związanych zarówno z samym procesem upadłościowym i restrukturyzacyjnym, jak i profesjonalnym doradztwem prawnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *