Częstotliwość szkoleń BHP nauczycieli

Szkolenie BHP dla nauczycieli przeznaczona jest dla nauczycieli wszystkich typów szkół, nauczycieli praktycznej nauki zawodu, wychowawców oraz innych pracowników oświaty.

Częstotliwość szkoleń BHP nauczycieli

Szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli odbywa się co 5 lat i obowiązek jego odbycia mają nauczyciele pracujący bezpośrednio z uczniami oraz ci, którzy są narażeni na szkodliwe dla zdrowia czynniki. Osoby pracujące przy tablicy narażone są na:
– stres,
– wypalenie zawodowe,
– problemy ze słuchem i głosem,
– wystąpienie innych chorób zawodowych.

Nauczyciele wykonujący obowiązki administracyjno-biurowe szkolenie BHP odbyc muszą co 6 lat.

Cel szkolenia BHP dla nauczycieli

Szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli ma za zadanie przypomnienie nauczycielom zasad BHP oraz umożliwienie im nabycie wiedzy na ten temat. Szkolenie BHP przeprowadzane jest w stopniu pozwalającym na wykonywanie pracy nauczyciela i obejmuje następujące informacje:
– sposoby dostrzegania zagrożeń,
– metody ochrony przed zagrożeniem zdrowia swojego oraz innych,
– sposoby na stwarzanie warunków pracy, które są bezpieczne,
– podejmowanie kroków w razie zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa,
– sposoby na przeprowadzanie rozmów z pracodawcą oraz rodzicami na temat BHP.

Ile trwa szkolenie BHP dla nauczycieli?

Szkolenie bhp nauczycieli po jego wykupieniu dostępne jest przez 30 dni. Całe szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych i kończy się egzaminem w formie testu. Aby zdać egzamin ze szkolenia BHP należy udzielić poprawnych odpowiedzi na 70% pytań zawartych w teście. Po zdaniu egzaminu nauczyciel otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu od wykwalifikowanego szkoleniowca.

Dlaczego szkolenie BHP nauczycieli jest tak ważne i jakie informacje można na nim zdobyć?

Profesjonalne szkolenie BHP dla nauczycieli to pogadanka oraz zajęcia praktyczne, które prowadzone są przez wykwalifikowanego szkoleniowca. Nauczyciel podczas szkolenia nauczy się jak w prawidłowy sposób udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, jak rozpoznać zagrożenia oraz jak im zapobiegać. Szkolenia BHP ma na celu uświadomienia nauczyciela jakie zagrożenia może spotkać podczas wykonywania swojej pracy. Szkolenie BHP dla nauczycieli jest ważne, ponieważ zawód nauczyciela jest zawodem szczególnym. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za siebie oraz uczniów w różnym wieku. Nauczyciel ma za zadanie przekazać uczniom wiedzę w warunkach które są bezpieczne i komfortowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *