Kto musi zgłaszać wierzytelność?

Po ogłoszeniu upadłości przez dłużnika, jego wierzyciele chcą z reguły wziąć udział w postępowaniu. Żeby to zrobić musi z ich strony nastąpić zgłoszenie wierzytelności.

Na czym polega zgłoszenie wierzytelności?

Warto zwrócić uwagę na fakt, żeby pamiętać o terminach, ponieważ może się okazać, że jest już za późno. Zgłoszenie wierzytelności nie dotyczy wierzycieli, którzy są na majątku dłużnika zabezpieczeni w sposób rzeczowy – hipoteka oraz zastaw rejestrowy. Należy pamiętać, że takie wierzytelności są z automatu wpisywane na specjalną listę wierzytelności. Niektórzy ludzie, jednak i tak wolą zgłosić taką wierzytelność, żeby potem spać spokojnie. W art. 239a Prawa upadłościowego jest mowa o tym, że bieg terminu przedawnienia przerywa Zgłoszenie wierzytelności. Następnie termin przedawnienia biegnie na nowo od dnia następującego po tym, w którym postanowienie o zakończeniu postępowania się uprawomocniło. Warto zaznaczyć, że postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego wywiera takie same skutki prawne jak postanowienie o zakończeniu.

Kim jest syndyk?

Prawo upadłościowe jest dziedziną, która cały czas się rozwija, dlatego nic dziwnego, że przepisy są systematycznie nowelizowane. Żeby się w tym wszystkim odnaleźć może być czasami potrzebna pomoc doświadczonego prawnika. Syndyk jest osobą, do której trzeba wnieść zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości zamieszcza się następnie w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Formularz zgłoszenia

Warto mieć na uwadze, że w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości, powinny się też znaleźć informacje o tym, kto jest syndykiem oraz o adresie, na jaki należy zgłaszać wierzytelność. Obowiązkiem wierzyciela jest zgłoszenie wierzytelności w dwóch egzemplarzach. Wzór formularza zgłoszenia wierzytelności przygotuje Minister Sprawiedliwości. Lepiej spełnić wszystkie formalności, ponieważ może się okazać, że sąd cofnie pismo i będzie kazał uzupełnić braki formalne. Zgłoszenie wierzytelności powinno być osobiście podpisane przez wierzyciela lub jego oficjalnego pełnomocnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *