Założenie firmy transportowej

Na rynku pojawia się coraz więcej firm, które zajmują się przewozem osób.Firmy, które zajmują się transportem drogowym ludzi,mogą wykonywać przewozy autobusami, pojazdami samochodowymi o liczbie miejsc siedzących od siedmiu do dziewięciu oraz samochodami osobowymi.

Podstawowe wymagania potrzebne do założenia firmy przewozu osób

Przewóz osób to działalność, która jest działalnością regulowaną, co oznacza, że do jej prowadzenia potrzebne są specjalne licencje i zezwolenia. Właściciel takiej firmy nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa karne, skarbowe, przeciwko mieniu i bezpieczeństwu w komunikacji. Osoba ta nie powinna posiadać zakazu wykonywania działalności gospodarczej w transporcie drogowym.Przyszły właściciel firmy transportowej posiadać musi stały adres, zdolność finansową oraz zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.Wymagane jest też, aby przynajmniej jedna z osób kierujących firmą lub właściciel miała certyfikat potwierdzający kompetencje zawodowe.Jest to dokument, który potwierdza kwalifikacje i wiedzę niezbędna do przewozu osób.

Przewóz osób samochodami osobowymi- dopuszczalne formy działalności

Każdy, kto decyduje się założyć firmę związaną z przewozem osób musi zarejestrować ją w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. Przewóz osób można rozpocząć już w dniu, w którym składa się wniosek o wpis. Można dokonać tego drogą elektroniczna lub tradycyjną, w wybranym urzędzie gminy lub miasta.

Przewóz osób może być zarejestrowany jako jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka cywilna.

Konieczne badania lekarskie

Przedsiębiorca, który wykonuje osobiście zawód przewoźnika, podlega badaniom lekarskim oraz psychologicznym obowiązkowo. Są one wykonywane przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, Każde następne badanie, dla kierowców powyżej 60 lat, w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, nie później jednak niż w dniu wydania świadectwa potwierdzającego kompetencje zawodowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *