CV – klauzula RODO

Czy wiesz, że od 25 maja 2018 r. zmieniły się zasady sporządzania CV? Zobacz, jak w świetle zmian wprowadzonych unijnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych osobowych wygląda kwestia podań o pracę i jaki wpływ ma na CV RODO.

Pracodawco, pamiętaj!

RODO nakłada na Ciebie, jako pracodawcę szereg uciążliwych obowiązków, związanych z zabezpieczeniami technicznymi, fizycznymi i organizacyjnymi w zakresie ochrony przetwarzanych danych osobowych. Do organizacyjnych środków bezpieczeństwa należy m.in. pozyskiwanie zgód osób, których dane przetwarzasz. Najczęściej zgoda na pozyskanie danych dodawana jest w formie klauzul informacyjnych RODO w CV i innych dokumentach, składanych przy ubieganiu się o pracę. Ma ona formę krótkiej notatki z podaniem podstawy prawnej, która obowiązuje w tym względzie. Podstawą prawną jest rozporządzenie unijne.

Jaka forma klauzuli RODO?

Nie ma gotowych rozwiązań. Każdy pracodawca sam określa tekst klauzuli, którą kandydat na pracownika powinien dołączyć do CV. Klauzula RODO powinna określać, komu przekazuje się do przetwarzania dane i w jakim celu. Oto przykładowy tekst:

„Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (nazwa firmy), w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko (nazwa stanowiska), zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji.”

Ostatnie zdanie jest opcjonalne i informuje przyszłego pracodawcę, że nie ma konieczności usuwania dokumentów aplikacyjnych kandydata po zakończeniu procesu rekrutacji z akt lub baz danych pracodawcy. Jest to bardzo ważny zapis, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem RODO po zakończeniu przetwarzania danych (w tym przypadku wyłonieniu kandydata na oferowane stanowisko) pracodawca musi usunąć dokumentację pozostałych osób, które uczestniczyły w procesie rekrutacji, lecz nie zgodziły się na wykorzystanie ich danych w przyszłości.

Jaki wpływ ma na CV RODO?

W CV klauzula RODO porządkuje pewne kwestie dotyczące odpowiedzialności podmiotów zbierających dane. Informacja zawarta w CV w klauzuli RODO powinna być jasno sformułowana i czytelna zarówno dla kandydata w procesie rekrutacji, jak i pracodawcy. Powinno z niej wynikać, jakie obowiązki i prawa przysługują każdej ze stron w związku z uruchomieniem naboru na stanowiska w firmie (pracodawca) oraz podaniem danych osobowych (kandydat).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *