Kiedy należy przeprowadzić szkolenie BHP dla pracownika?

Szkolenie BHP pracownika zawsze musi odbyć się przed dopuszczeniem nowego pracownika do wykonywania obowiązków, a także co określony prawem czas w przypadku pracowników pełniących już swoje obowiązki po przejściu wstępnego szkolenia BHP.

Szkolenie BHP pracowników przed rozpoczęciem pełnienia obowiązków

Każdy pracownik może zostać dopuszczony do pełnienia obowiązków służbowych jedynie po przejściu niezbędnego przeszkolenia. Takie szkolenie może przeprowadzić osoba posiadająca uprawnienia w tym zakresie.

Szkolenie kończy się każdorazowo wydaniem zaświadczenia o jego odbyciu i jest ono załączane do akt pracownika.

Szkolenia BHP przez Internet – szybkie i wygodne

Szkolenie BHP pracowników każdorazowo pozostaje w gestii pracodawcy. To on musi zapewnić pracownikowi możliwość odbycia szkolenia na koszt pracodawcy i w godzinach pracy. Ustawodawca przewidział jednak możliwość przeprowadzenia takiego szkolenia w formie e-learningu.

Szkolenie bhp pracownika może odbyć się poprzez przekazanie mu odpowiednich materiałów online i zapewnienie dostępu do profesjonalisty, posiadającego uprawnienia do przeprowadzania tego typu szkoleń.

Przekazanie stosownych materiałów nie musi mieć miejsca w formie e-learningowej platformy, choć to coraz częściej wykorzystywana forma szkolenia pracowników. Jest ona wybierana jako znacznie szybsza, tańsza i łatwiejsza do zorganizowania alternatywa dla tradycyjnego szkolenia przeprowadzanego przez uprawnioną osobę.

Szkolenia BHP przez internet – nie dla wszystkich

Zgodnie z obowiązującym prawem, nie każdy pracownik może przejść szkolenie w formie elektronicznej. Ta wygodna forma szkolenia pracowników jest dostępna wyłącznie dla pracowników przechodzących szkolenia okresowe.

Nie ma zatem możliwości wyszkolenia nowo zatrudnionego pracownika w formie szkolenia internetowego. Z możliwości odbycia szkolenia w formie online wyłączono także niektóre kategorie pracowników.

Szkolenie w formie tradycyjnej muszą odbyć wszelkie osoby należące do kadry zarządzającej (w tym również właściciel firmy), pracownicy inżynieryjno-techniczni, osoby związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz pracownicy biurowi, którzy są narażeni na działanie niekorzystnych czynników, mających negatywny wpływ na ich zdrowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *