Przygotowanie pola pod zasiew i po żniwach

Każdy szanujący się gospodarz posiada ciągnik, borna, siewnik i kombajn. Co jednak z maszynami mniej znanymi, ale wciąż bardzo przydatnymi? Na rynku jest ich dosyć dużo, ale aby nie dać się ponieść zakupom należy najpierw przeczytać, do czego każda z nich służy, aby nie paść ofiarą „dobrej oferty”.

Przygotowanie terenu pod pole

Może się okazać, ze teren, który ma być docelowo polem jest bardzo nierównomierny pod względem ukształtowania i leżącej na nim ziemi. Aby odpowiednio ujednolicić glebę należy teren wyrównań wywożąc z niego niepotrzebne elementy. Może do tego posłużyć ładowacz czołowy – maszyna rolnicza bez własnego napędu, ale świetnie uzbrajająca ciągnik. który z jej pomocą może ładować na swój czerpak materiały sypkie, takie jak żwir, piach czy ziemia w nadmiernej ilości.

Ze względu na rodzaj wykonywanej pracy maszyny te posiadają różnego typu czerpaki, na przykład:
– czerpak do materiałów sypkich
– czerpak do kamieni
– chwytak do obornika
– chwytak do kłód
– widły do bel i kostek słomy
– widły do palet
– skrzynia załadunkowa
– szufle z krokodylem

Agregat uprawowy

Po wstępnym wyrównaniu terenu należy przygotować pole konkretnie pod zasiew przygotowując je poprzez rozdrabnianie grud ziemi oraz jej spulchnianie. Agregat składa się zwykle z kultywatora, brony i glebogryzarki, które rewelacyjnie sprawdzają się pracując razem. Łączący zalety wszystkich wymienionych maszyn agregat działa niezwykle sprawnie i skutecznie.

Maszyny tego rodzaju można użyć przed siewem lub po nim – jest przydatny w równym stopniu przy jednej, jak i przy drugiej sytuacji. Ze względu na posiadaną przez agregat dosyć dużą liczbę części należy posiadać kontakt do punktu, gdzie sprzedaje się maszyny rolnicze i części do maszyn posiadanych w gospodarstwie. Zwykle uszkodzeniu ulega część, którą można wymienić, a jej naprawa będzie zupełnie nieopłacalna.

Kosiarka

Kosiarka rolnicza jest maszyną z własnym napędem lub bez niego – w takim przypadku jej silnikiem jest ciągnik. Kosiarka służy nie tylko do tradycyjnego koszenia traw, ale również do żniw zielonki, która doskonale zbiera się pod ostrymi nożami działającej kosiarki.

Profesjonalny podział tych maszyn obejmuje kosiarki: trawnikowe, rolnicze oraz wysięgnikowe. Pod względem budowy natomiast wyróżnia się natomiast kosiarki listwowo-palcowe zawierające wiele nożyków tnących, rotacyjne posiadające bardzo szybko obracający się nóż oraz bijakowe oznaczające sprzęt rozdrabniający trawę, a nie jej tradycyjne koszenie.

Kosiarki mogą posiadać zbiorniki, które pomagają w zbieraniu jej ściętych części.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *