Upadłość konsumencka – na czym polega?

Osoby, które nie radzą sobie ze spłatą długów, mogą złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Jak ogłosić upadłość konsumencką? Jakie są tego konsekwencje?

Upadłość konsumencka

Od 24 marca 2020 roku weszło nowe prawo dotyczące zasad ogłaszania procedury upadłości, dzięki czemu liczba wniosków znacząco wzrosła. Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym.

Głównym celem ogłoszenia upadłości jest częściowe lub pełne oddłużenie. Najważniejsze jest to, aby roszczenia wierzycieli zostały w pełni zaspokojone.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką może zostać złożony przez dłużnika lub wierzyciela. Dłużnik musi być osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Każda osoba, która jest wspólnikiem lub komandytariuszem w spółce komandytowej, jawnej, partnerskiej i komandytowo-akcyjnej nie może złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka ogłaszana jest przez sąd. Aby to zrobić, należy złożyć wniosek wraz ze stosowną opłatą do sądu. Wniosek można wypełnić samemu bądź za pośrednictwem kancelarii prawnej, która się w takich sprawach specjalizuje.

We wniosku należy szczegółowo opisać sytuację materialną. Jeśli sąd ogłosi upadłość konsumencką, to cały majątek dłużnika przechodzi w ręce syndyka. Ruchomości i nieruchomości mogą zostać zlicytowane. Również wynagrodzenie staje się elementem masy upadłościowej. Dłużnik w tym okresie nie zaciągnie żadnego kredytu ani pożyczki, a cały majątek jest zabezpieczony w celu spłaty wierzytelności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *