Nowoczesny audyt

Stan finansowy firmy pozwoli nam zobrazować audyt sprawozdań finansowych. Te informacje przydadzą się zarówno osobom zarządzającym firmą, jak i inwestorom. Takie badanie jest gwarancją równowagi w firmie i utrzymywania porządku na wielu płaszczyznach. Rewident nie powinien kojarzyć nam się negatywnie – audyt sprawozdań to zwykłe badanie, które ma nam pomóc, a nie zaszkodzić.

Usługi audytorskie

Celem usługi audytorskich jest uwiarygodnienie danych finansowych naszej firmy. Rewident potwierdza ich rzetelność wydając specjalistyczną opinię. Takie badanie pozwoli nam zmniejszyć potencjalne ryzyko finansowe podczas podejmowania ważnych decyzji w firmie.

Wszelkie sprawozdania powinni być sporządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami. Wszystko to doprowadzi do zwiększenia efektywności w naszej firmie i uporządkowania wielu kwestii. Koszty alternatywnych badań sprawozdań finansowych zostaną ponadto zmniejszone, a my będziemy mogli zachować terminy raportów.

Opinia rewidenta

Audyt sprawozdań finansowych kończy się opinią, którą wystawia rewident. Pozwala ona kontynuować działalność naszej firmy i stwierdza tym samym, że sytuacja finansowa w naszej firmie jest ustabilizowana i nie jest zagrożona. Kiedyś na sporządzanie sprawozdania decydowały się tylko spółki zobligowane.

Dzisiaj na audyt decyduje się coraz więcej innych organizacji, uczelni i stowarzyszeń. Dzięki temu wszelkie procesy kontrolne znajdują się pod stałym nadzorem, a naszej firmie nic nie grozi w kwestii finansowej. W przypadku wyłapania ewentualnych zagrożeń, audytor zleca natychmiastowe działanie i rozprawia się z problemem, umożliwiając nam tym samym wyjście z trudnej sytuacji.

Ustawa o rachunkowości

Sprawozdanie finansowe obarczone jest specjalną ustawą o rachunkowości. Reguluje ona podmioty, które podlegają rewizji. Są to banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji. Badanie wstępne podczas sprawozdania zawiera weryfikację dokumentacji prawnej, rachunkowości oraz analizę potencjalnych czynników ryzyka.

Ponadto, audytor ustala kluczowe obszary działania, omawia temat związany z księgami rachunkowymi oraz testuje system kontroli wewnętrznej. Wszystko to pomoże rozpoznać problemy i sprawnie zorganizować badanie właściwe. Te z kolei charakteryzuje się sprawozdaniem z przepływów pieniężnych, analizowaniem pozycji pozabilansowych, finansowych czy przeprowadzaniem badania pod kątem kapitału własnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *