Kwalifikacje do pracy z gazem

Wraz z prężnie rozwijającą się gospodarką rynek pracy przechodzi dynamiczne zmiany. Coraz częściej zachodzi potrzeba zmiany miejsca pracy, co skutkuje koniecznością nabywania nowych kwalifikacji oraz odświeżaniem już zdobytych. Nawet wykwalifikowany pracownik powinien raz na jakiś czas pogłębiać wiedzę, dotyczącą wykonywanych obowiązków.

Zakres szkolenia gazowego

Jedną z dziedzin gospodarki, wymagającą ciągłego doszkalania pracowników jest gazownictwo. Kursem, który daje prawo do wykonywania zawodu gazownika oraz pozwala na kontynuację zatrudnienia w tym zawodzie jest szkolenie sep g3. Są to uprawnienia gazowe, przy zdobyciu których nie trzeba mieć wykształcenia kierunkowego, wystarczy ukończenie 18 r.ż.. Szkolenie na uprawnienia g3 odbywają się w dwóch grupach: eksploatacja i dozór. Przez eksploatację rozumie się stanowiska pracy, na których osoby zajmują się obsługą, remontem, konserwacją i montażem oraz pracami kontrolno-pomiarowymi urządzeń gazowych. Natomiast dozór to sprawowanie nadzoru nad osobami zajmującymi się eksploatacją, a także pracownicy techniczni nadzorujący eksploatację urządzeń, instalacji i sieci. Szkolenia, po których nabywa się uprawnienia gazowe g3 przeznaczone są przede wszystkim dla instalatorów, monterów, serwisantów oraz palaczy kotłów, a także dla innych pracowników gazowni, którzy definiowani są przez prawo energetyczne.

Przebieg kursu na uprawnienia g3

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Podejmowane na nim tematy dotyczą głównie urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych, które wytwarzają, przetwarzają, przesyłają i magazynują, a także zużywają paliwa gazowe. Są to przede wszystkim generatory gazu, urządzenia do przetwarzania i uzdatniania oraz magazynowania paliwa gazowego, a także przemysłowe odbiorniki gazu o mocy 50kW. Kurs na uprawnienia g3 zawiera w sobie także wiedzę na temat przesyłowych oraz rozdzielczych sieci gazowych tj. gazociągi i stacje gazowe. Uczestnik kursu powinien ponadto posiadać teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat aparatury kontrolno-pomiarowej. Każde szkolenie na uprawnienia gazowe powinno zawierać informacje na temat prawa energetycznego, przeszkolenie z pierwszej pomocy medycznej, a także zasady BHP i PPOŻ. Kurs kończy się egzaminem państwowym. Zdobyte uprawnienia gazowe g3 ważne są przez 5 lat, po tym czasie należy je odnowić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *